ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr RIO.IV-0120-112/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2024 r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Giżycku sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za 2023 rok.

Informacja ogłoszona dnia 2024-04-11 14:46:24 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

U C H W A Ł A Nr RIO.IV-0120-112/2024
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 10 kwietnia 2024 r.
 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarządu Powiatu w Giżycku sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2023.
 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:
 
Przewodniczący: Andrzej Pliszka
Członkowie: Paweł Gulbinowicz
Małgorzata Mazur - Wysocka
 
działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1325)
 
pozytywnie opiniuje przedłożone przez Zarząd Powiatu w Giżycku sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 
Uzasadnienie
 
W dniu 29 marca 2024 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za 2023 rok. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 715.2024 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2023.
Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody wykonane w 2023 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według ich pochodzenia.
W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2023 r., z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.
Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (dalej: Skład Orzekający) stwierdza, co następuje:
Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 99,79 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące wykonano w 103,90 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 94,23 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wykonano w 93,87%.
Budżet roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 3.429.919,95 zł.
Skład Orzekający stwierdza, że zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.
W ocenie Składu Orzekającego, wyżej wymienione sprawozdanie uwzględnia dane, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, tj.:
  • dochody i wydatki budżetu Powiatu Giżyckiego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej,
  • zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego,
  • stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Jednocześnie, Skład Orzekający zauważa, że wraz z przedmiotowym sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Gizyckiego za rok 2023.
 
Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
 
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Przewodniczący Składu Orzekającego
Andrzej Pliszka

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-11 14:44:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-11 14:46:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-23 12:58:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony