ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu giżyckiego.
Nr aktu prawnego
LI.312.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego
Nr aktu prawnego
XLVII.287.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Nr aktu prawnego
XLVII.286.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI.107.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki
Nr aktu prawnego
XLVI.271.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Giżycki
Nr aktu prawnego
XLVI.270.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego
Nr aktu prawnego
XLV.266.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
XLV.265.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
Nr aktu prawnego
XLIV.261.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Nr aktu prawnego
XLIV.260.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Giżycku
Nr aktu prawnego
XLIV.259.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
XLII.251.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
Nr aktu prawnego
XLII.250.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXXVIII.236.2022
Status
Nieobowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXXIV.218.2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2022-2024”
Nr aktu prawnego
XXXIV.217.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji