ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 91975
STATUT POWIATU 22900
RADA POWIATU 450605
eSesja 2684
Transmisja na żywo 6133
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 130236
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 6426
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 34643
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 187299
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 194948
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 164486
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 234622
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 153614
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 141432
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 240233
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 246157
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 127777
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 113209
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 155983
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 156699
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 137521
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 144502
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 118083
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 145107
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 175780
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 127272
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 140444
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 140427
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 115160
Uchwały Rady Powiatu - rok 2020 83907
Uchwały Rady Powiatu - rok 2021 45697
Uchwały Rady Powiatu - rok 2022 26791
Uchwały Rady Powiatu - rok 2023 14375
Uchwały Rady Powiatu - rok 2024 7135
ZARZĄD POWIATU 1863783
STAROSTWO POWIATOWE 97447
Telefony w Urzędzie 96950
Struktura organizacyjna 46819
Regulamin Organizacyjny Starostwa 15480
Kierownictwo Urzędu 43932
Kompetencje wydziałów i stanowisk 29304
Wydział Budownictwa 20420
Wydział Finansowy 13384
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 26877
Wydział Komunikacji 26133
Wydział Organizacyjny 17645
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 4719
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 5824
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 29203
Wydział Spraw Obywatelskich 14972
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 15614
Sprawozdania z działalności Rzecznika 13636
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 12768
Biuro Rady Powiatu 8225
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności 5043
Zdobyte certyfikaty 11375
Efektywność energetyczna 11131
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 109641
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 24903
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 19219
Dom Pomocy Społecznej 14744
I Liceum Ogólnokształcące 11167
II Liceum Ogólnokształcące 11733
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 13672
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 22681
Powiatowy Urząd Pracy 18485
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 16343
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 13012
Zakład Aktywności Zawodowej 12510
Zarząd Dróg Powiatowych 25551
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 13331
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 12373
Zespół Szkół Zawodowych 17749
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 25169
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 11228
Komenda Powiatowa Policji 14299
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 64730
PRAWO MIEJSCOWE 470732
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 86343
Formularze 80725
Wydanie prawa jazdy 8009
Załatw sprawę 941373
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 27309
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 8298
REJESTRY I EWIDENCJE 45644
Stacje Kontroli Pojazdów 18227
Ośrodki Szkolenia Kierowców 45454
Ewidencja umów cywilno-prawnych 36934
Przewozy osób i rozkłady jazdy 9382
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 24070
Mienie Powiatu 14036
Budżet Powiatu 233541
rok 2005 1402
rok 2006 4452
rok 2007 3246
rok 2008 3918
rok 2009 2822
rok 2010 3641
rok 2011 5862
rok 2012 6667
rok 2013 7310
rok 2014 7471
rok 2015 5459
rok 2016 6784
rok 2017 5662
rok 2018 6405
rok 2019 6371
rok 2020 8896
rok 2021 5966
rok 2022 4990
rok 2023 3806
rok 2024 1074
Sprawozdania budżetowe 141316
Sprawozdania finansowe 355
Rok 2018 137
Rok 2019 106
Rok 2020 97
Rok 2021 91
Rok 2022 103
Rok 2023 453
Raport o stanie Powiatu Giżyckiego 10373
załączniki do raportu 2059
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 21274
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 18519
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 5481
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 9205
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 7223
Program Bezpieczeństwa 1798
Program Ochrony Środowiska 370
Realizowane projekty 3057
ze środków budżetu państwa lub PFC 1531
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 62865
INFORMACJE OGÓLNE 27663
OTWARTE KONKURSY OFERT 162459
WNIOSKI ART. 19A 64844
PROGRAM WSPÓŁPRACY 25742
Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami” 13419
Komisja Konkursowa 27171
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 55295
OCHRONA ŚRODOWISKA 105201
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 9636
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 14587
Programy, raporty 747
Niepełnosprawni, PFRON 2302
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 48486
Rok 2016 2952
Pozostali pracownicy 7770
Radni 11663
Rok 2017 2703
Pozostali pracownicy 26509
Radni 4516
Rok 2018 2864
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 9963
Radni - koniec kadencji 2018 3058
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 3037
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 3301
Radni - początek kadencji 2018 3400
Radni - oświadczenie roczne 4722
Rok 2019 2398
Pozostali pracownicy 17640
Radni - oświadczenie roczne 3962
Rok 2020 2194
Pozostali pracownicy 11729
Radni - oświadczenia roczne 3178
Rok 2021 2039
Pozostali pracownicy 6619
Radni - oświadczenia roczne 2687
Rok 2022 1737
Pozostali pracownicy 6237
Radni - oświadczenia roczne 1154
Rok 2023 952
Radni - początek kadencji 1099
Pozostali pracownicy 2023
Radni - oświadczenia roczne 147
Rok 2024 437
Radni - koniec kadencji 752
Radni - początek kadencji 111
Pozostali pracownicy 761
KONTROLE 22395
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 56751
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 99158
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 133207
Schemat procedury kontrolnej 3853
Dostępność 5810
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 13731
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 10209
PRZYDATNE LINKI DO STRON 22139

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 6140
Statystyka 9457
Strona główna 36686
Instrukcja korzystania z BIP 8737
O Biuletynie 7950
Rejestr zmian 3111566
Redakcja Biuletynu 9100
Instrukcja obsługi 7134
Pliki do pobrania 22533
Mapa serwisu 8167
Prawo miejscowe 435449

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 966291
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1735848
Obligacje 27898
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 31783
OGŁOSZENIA 92149
Ważne komunikaty 328166
Postępowania administracyjne 244902
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 14991
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 608947
PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 6578
Postępowania w sprawie pozwolenia na budowę z zakresu łączności publicznej 1529
ZGŁOSZENIA BUDOWY 203234
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 56157
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 4840
Porady prawne (edukacja prawna) 4630
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 6238
Konsultacje społeczne 57876
Petycje 24782
Interpelacje 32855
Rzeczy Znalezione 123311
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 6542
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 23713
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 30920
« powrót do poprzedniej strony